Zajmujemy się współpracą finansowo-księgową z firmami polskimi i zagranicznymi. Stawiamy na profesjonalne, indywidualne podejście do klienta i wysokiej jakości, kompleksowo wykonywane usługi księgowo-prawne.

Jesteśmy partnerem, który przejmuje obowiązki i odpowiedzialność działu finansowo-księgowego, informuje i doradza w sprawach kluczowych dla istnienia i rozwoju organizacji. Ofertę kierujemy do firm wymagających, zdecydowanych na stałą współpracę, dla których podstawowym celem jest stabilny, długotrwały rozwój.

Spółka jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 3800. Prezes spółki jest biegłym rewidentem nr 8940. TES-AUDYT Sp. z o.o. gwarantuje bezpieczeństwo merytoryczne i finansowe dla prowadzonych firm.

Rozliczeń dokonujemy za pomocą komputerowych programów księgowych "Symfonia", co jest dodatkowym zabezpieczeniem jakości i bezpieczeństwa Państwa zleceń.