Biuro Rachunkowe TES-AUDYT specjalizuje się w obsłudze firm w zakresie ewidencji księgowych oraz rozliczeń kadr i płac.

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych
• ewidencje podatku od towarów i usług;
• obsługa pracowników;
• rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów
• ewidencja kosztów i przychodów;
• ewidencja środków trwałych;
• ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług;
• obsługa pracowników, rozliczenia właścicieli;
• rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Prowadzenie ksiąg handlowych
• wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe (księgi główne, pomocnicze, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług );
• rozliczenie właścicieli;
• sporządzenie raportów (rocznych i miesięcznych);
• obsługa pracowników;
• rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Badanie sprawozdań finansowych - AUDYT
Doradztwo podatkowe
Doradztwo w zakresie rachunkowości